A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
18.7.2023
Poistenie budov a majetku
UNIQA pojišťovna, a.s.
Detail zmluvy 9127003904
Číslo 9127003904
Zmluvná strana 1 Obec Záhor
Zmluvná strana 1 IČO 00326038
Zmluvná strana 2 UNIQA pojišťovna, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 53812948
Názov Dodatok č. 1 k poistnej zmluve
Predmet Poistenie budov a majetku
Cena 268.36
Dátum uzavretia 18.7.2023
Dátum zverejnenia 18.7.2023
Uzatvoril Marián Hric, starosta obce
27.6.2023
Vypožičanie budovy Základnej školy Záhor
Reformovaný kresťanský cirkevný zbor Záhor
Detail zmluvy 1
Číslo 1
Zmluvná strana 1 Obec Záhor
Zmluvná strana 1 IČO 00326038
Zmluvná strana 2 Reformovaný kresťanský cirkevný zbor Záhor
Zmluvná strana 2 IČO 45007381
Názov Zmluva o výpožičke
Predmet Vypožičanie budovy Základnej školy Záhor
Dátum uzavretia 27.6.2023
Dátum zverejnenia 27.6.2023
Uzatvoril Marián Hric, starosta obce
21.6.2023
Výkon štatutárneho auditu na rok 2023, 2024, 2025
Ing. Marta Nachtmannová
Detail zmluvy 25/2023
Číslo 25/2023
Zmluvná strana 1 Obec Záhor
Zmluvná strana 1 IČO 00326038
Zmluvná strana 2 Ing. Marta Nachtmannová
Zmluvná strana 2 IČO 33889741
Názov Zmluva č. 25/2023 o výkone štatutárneho auditu na rok 2023,2024,2025
Predmet Výkon štatutárneho auditu na rok 2023, 2024, 2025
Cena 500
Dátum uzavretia 21.6.2023
Dátum zverejnenia 21.6.2023
Uzatvoril Marián Hric, starosta obce
16.6.2023
Prenájom hrobového miesta
Obec Záhor
Detail zmluvy 2333339503
Číslo 2333339503
Zmluvná strana 1 Ján Korpa
Zmluvná strana 2 Obec Záhor
Zmluvná strana 2 IČO 00326038
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet Prenájom hrobového miesta
Cena 7
Dátum uzavretia 16.6.2023
Dátum zverejnenia 16.6.2023
Uzatvoril Marián Hric, starosta obce
8.6.2023
Vykonávanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
MFour, s.r.o.
Detail zmluvy 2023
Číslo 2023
Zmluvná strana 1 Obec Záhor
Zmluvná strana 1 IČO 00326038
Zmluvná strana 2 MFour, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 47090600
Názov Zmluva o zabezpečení činnosti pracovnej zdravotnej služby
Predmet Vykonávanie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
Cena 146.5
Dátum uzavretia 8.6.2023
Dátum zverejnenia 8.6.2023
Uzatvoril Marián Hric, starosta obce
19.5.2023
Úprava práv a povinností medzi MAS a Užívateľom, pri poskytnutí príspevku na realizáciu projektu: Vybavenie a skvalitnenie Základnej školy počítačovou technikou s príslušenstvom v obci Záhor
Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Detail zmluvy IROP-CLLD-R026-512-002-003
Číslo IROP-CLLD-R026-512-002-003
Zmluvná strana 1 Obec Záhor
Zmluvná strana 1 IČO 00326038
Zmluvná strana 2 Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z.
Zmluvná strana 2 IČO 42409179
Názov Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Predmet Úprava práv a povinností medzi MAS a Užívateľom, pri poskytnutí príspevku na realizáciu projektu: Vybavenie a skvalitnenie Základnej školy počítačovou technikou s príslušenstvom v obci Záhor
Cena 17862.16
Dátum uzavretia 18.5.2023
Dátum zverejnenia 19.5.2023
Uzatvoril Marián Hric, starosta obce
17.5.2023
Nájom hrobového miesta
Obec Záhor
Detail zmluvy 2333331662
Číslo 2333331662
Zmluvná strana 1 Martina Jenčová
Zmluvná strana 2 Obec Záhor
Zmluvná strana 2 IČO 00326038
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet Nájom hrobového miesta
Cena 7
Dátum uzavretia 17.5.2023
Dátum zverejnenia 17.5.2023
Uzatvoril Marián Hric, starosta obce
3.5.2023
Zmena znenia dohody v článku - práva a povinnosti úradu
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Detail zmluvy Dodatok č. 1 k dohode 23/42/054/779
Číslo Dodatok č. 1 k dohode 23/42/054/779
Zmluvná strana 1 Obec Záhor
Zmluvná strana 1 IČO 00326038
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dodatok č. 1 k dohode číslo: 23/42/054/779 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
Predmet Zmena znenia dohody v článku - práva a povinnosti úradu
Cena 600.6
Dátum uzavretia 28.4.2023
Dátum zverejnenia 3.5.2023
Uzatvoril Marián Hric, starosta obce
25.4.2023
Prenájom hrobového miesta
Obec Záhor
Detail zmluvy 2333331413
Číslo 2333331413
Zmluvná strana 1 Mária Korpa-Rokytová
Zmluvná strana 2 Obec Záhor
Zmluvná strana 2 IČO 00326038
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet Prenájom hrobového miesta
Cena 7
Dátum uzavretia 25.4.2023
Dátum zverejnenia 25.4.2023
Uzatvoril Marián Hric, starosta obce
21.4.2023
Prenájom hrobového miesta
Obec Záhor
Detail zmluvy 2333332532
Číslo 2333332532
Zmluvná strana 1 Ján Roško
Zmluvná strana 2 Obec Záhor
Zmluvná strana 2 IČO 00326038
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet Prenájom hrobového miesta
Cena 7
Dátum uzavretia 21.4.2023
Dátum zverejnenia 21.4.2023
Uzatvoril Marián Hric, starosta obce
1.1.2021
Zmluvy archív 2021
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluvy archív 2021
Dátum zverejnenia 1.1.2021
Prílohy
1d68a_2021-01-04-094901-Pr__kazn___zmluva.pdf 1d68a_2021-01-04-122040-N__jomn___zmluva.pdf 1d68a_2021-01-08-102132-Zmluva_o_n__jme_HM_399.pdf 1d68a_2021-01-08-102345-Zmluva_o_n__jme_HM_437.pdf 1d68a_2021-01-11-102100-Dohoda___._20-42-010-104.pdf 1d68a_2021-01-18-140150-FURA_-_dodatok_1_2021.pdf 1d68a_2021-01-20-084049-Zmluva_o_n__jme_HM_282.pdf 1d68a_2021-01-22-080713-Zmluva_o_poskytovan___slu__ieb__uzatvoren___v_zmysle____409_a_n__sl.pdf 1d68a_2021-01-22-121342-Pr__kazn___zmluva.pdf 1d68a_2021-01-28-121353-Zmluva_o_n__jme_HM_525.pdf 1d68a_2021-03-01-083359-Zmluva_o_n__jme_HM___._80.pdf 1d68a_2021-03-01-085427-Zmluva_o_n__jme_HM_522.pdf 1d68a_2021-03-01-141834-NATUR-PACK__a._s._-_Dodatok___._4.pdf 1d68a_2021-03-05-080507-Zmluva_o_n__jme_HM_186.pdf 1d68a_2021-03-05-082532-Zmluva_o_n__jme_HM_192.pdf 1d68a_2021-03-05-083106-Zmluva_o_n__jme_HM_81.pdf 1d68a_2021-03-08-100609-Zmluva_o_n__jme_HM_527.pdf 1d68a_2021-03-17-075559-Dodatok___._1_k_v__po__i__ke_tabletu.pdf 1d68a_2021-03-25-140627-Zmluva_o_n__jme_HM_563.pdf 1d68a_2021-03-25-140827-Zmluva_o_n__jme_HM___._564.pdf 356d7_2021-03-31-101230-Zmluva_o_n__jme_HM_82.pdf 356d7_2021-04-08-151830-Dodato_k_zmluve_-__VSE.pdf 356d7_2021-04-20-091737-Zmluva_o_poskytovan___reklamn__ch_slu__ieb.pdf 356d7_2021-05-10-131225-Zmluva_o_n__jme_HM_125.pdf 356d7_2021-05-10-131318-N__jomn___zmluva_HM_288.pdf 356d7_2021-05-10-131358-Zmluva_o_n__jme_HM_328.pdf 356d7_2021-05-21-082319-Pr__loha___._2_k_zmluve_o_poskytovan___slu__ieb_v_oblasti_trieden__ho_zberu_zo_d__a_29.6.2020.pdf 356d7_2021-05-31-100940-Dodatok_-_Komensky.pdf 356d7_2021-06-02-095356-Zmluva_o_n__jme_HM___._565.pdf 356d7_2021-06-03-133816-Dodatok_k_Zmluve_o_poskytovan___verejn__ch_slu__ieb.pdf 356d7_2021-06-07-144400-Zmluva_o_n__jme_HM___._144.pdf 356d7_2021-06-17-151546-Zmluva___._16_2021_o_v__kone___tatut__rneho_auditu_na_rok_2021.pdf 356d7_2021-06-22-105532-Zmluva_o_n__jme_HM___._562.pdf 356d7_2021-06-22-131029-Zmluva_o_n__jme_HM_528.pdf 356d7_2021-07-06-144411-Dohoda___._21_42_054_391.pdf 356d7_2021-07-06-144521-Dohoda___._21_42_054_433.pdf 356d7_2021-08-02-112107-N__jomn___zmluva_Z__.pdf 356d7_2021-08-02-141645-Prik__zna_zmluva.pdf 356d7_2021-08-23-085559-SPP_-_dodatok_k_zmluve_o_zdru__enej_dod__vke_elektriny.pdf 356d7_2021-09-22-091009-Dohoda___._21_42_012_67.pdf c0eca_2021-10-14-134818-Zmluva_o_zabezpe__en_____innosti_pracovnej_zdravotnej_slu__by.pdf c0eca_2021-10-29-123226-Zmluva_o_spolupr__ci_uzatvoren___v_zmysle_ust.____20a_z__kona___._369_1990_Zb._o_obecnom_zriaden__.pdf c0eca_2021-11-02-135443-Zmluva_o_n__jme_HM___._88.pdf c0eca_2021-11-02-140257-Zmluva_o_n__jme_HM___._102.pdf c0eca_2021-11-08-135306-Zmluva_o_n__jme_HM_185.pdf c0eca_2021-11-15-121717-Dohoda___._21_42_010_118_-_na_zverejnenie.pdf c0eca_2021-11-15-152048-Zmluva___._1974_VSD_2021.pdf c0eca_2021-11-16-135429-Zmluva_o_n__jme_HM___._560.pdf c0eca_2021-11-18-094253-Zmluva_o_n__jme_HM___._281.pdf c0eca_2021-11-18-150951-K__pna_zmluva___._0211_VSE_H_2021.pdf c0eca_2021-11-19-074509-Pr__kazn___zmluva_7_2021.pdf c0eca_2021-11-22-125233-Zmluva_o_dielo.pdf c0eca_2021-11-26-143401-Zmluva_o_n__jme_HM_566.pdf c0eca_2021-11-30-123412-Zmluva_o_poskytovan___pr__vnych_slu__ieb.pdf c0eca_2021-12-23-083620-F__RA_s.r.o._-_Dodatok_1_2022.pdf
1.1.2020
Zmluvy archív 2020
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluvy archív 2020
Dátum zverejnenia 1.1.2020
Prílohy
8f7d4_2020-01-02-144419-Zmluva_o_n__jme_HM_493.pdf 8f7d4_2020-01-07-093030-Zmluva_o_n__jme_HM_150.pdf 8f7d4_2020-01-07-093350-Zmluva_o_n__jme_HM_151.pdf 8f7d4_2020-01-07-094006-Zmluva_o_n__jme_HM_520.pdf 8f7d4_2020-01-07-123102-Zmluva_o_n__jme_HM__311.pdf 8f7d4_2020-01-08-142936-Zmluva_o_n__jme_HM_248.pdf 8f7d4_2020-01-08-143111-Zmluva_o_n__jme_HM_518.pdf 8f7d4_2020-01-08-144151-Zmluva_o_n__jme_HM_86.pdf 8f7d4_2020-01-08-145152-Zmluva_o_n__jme_HM_90.pdf 8f7d4_2020-01-08-145600-Zmluva_o_n__jme_HM_268.pdf 8f7d4_2020-01-08-150047-Zmluva_o_n__jme_HM_312.pdf 8f7d4_2020-01-08-150450-Zmluva_o_n__jme_HM_503.pdf 8f7d4_2020-01-09-134942-Zmluva_o_n__jme_HM_410.pdf 8f7d4_2020-01-10-134236-Zmluva_o_n__jme_HM_97.pdf 8f7d4_2020-01-10-134506-Zmluva_o_n__jme_HM_559.pdf 8f7d4_2020-01-10-134735-Zmluva_o_n__jme_HM_214.pdf 8f7d4_2020-01-10-135022-Zmluva_o_n__jme_HM_147.pdf 8f7d4_2020-01-13-151348-Zmluva_o_n__jme_HM_393.pdf 8f7d4_2020-01-13-151547-Zmluva_o_n__jme_HM_459.pdf 8f7d4_2020-01-14-152258-Zmluva_o_n__jme_HM_119.pdf 129b5_2020-01-14-152441-Zmluva_o_n__jme_HM_123.pdf 129b5_2020-01-14-152628-Zmluva_o_n__jme_HM_395.pdf 129b5_2020-01-14-152925-Zmluva_o_n__jme_HM_167.pdf 129b5_2020-01-14-153111-Zmluva_o_n__jme_HM_168.pdf 129b5_2020-01-16-142738-Zmluva_o_n__jme_HM_223.pdf 129b5_2020-01-16-143028-Zmluva_o_n__jme_HM_320.pdf 129b5_2020-01-16-144323-Zmluva_o_n__jme_HM_177.pdf 129b5_2020-01-16-152023-Zmluva_o_n__jme_HM_428.pdf 129b5_2020-01-20-135733-Zmluva_o_n__jme_HM_135.pdf 129b5_2020-01-20-140541-Zmluva_o_n__jme_HM_78.pdf 129b5_2020-01-20-141919-Zmluva_o_n__jme_HM_163.pdf 129b5_2020-01-21-152543-Zmluva_o_n__jme_HM_413.pdf 129b5_2020-01-21-152925-Zmluva_o_n__jme_HM_427.pdf 129b5_2020-01-23-132446-Zmluva_o_n__jme_HM_136.pdf 129b5_2020-01-23-133012-Zmluva_o_n__jme_HM_204.pdf 129b5_2020-01-23-133642-Zmluva_o_n__jme_HM_216.pdf 129b5_2020-01-23-134808-Zmluva_o_n__jme_HM_244.pdf 129b5_2020-01-27-090304-Zmluva_o_n__jme_HM_392.pdf 129b5_2020-01-27-090551-Zmluva_o_n__jme_HM_394.pdf 129b5_2020-01-27-090742-Zmluva_o_n__jme_HM_409.pdf dc715_2020-01-27-090931-Zmluva_o_n__jme_HM_440.pdf dc715_2020-01-27-093709-Zmluva_o_n__jme_HM_110.pdf dc715_2020-01-27-093856-Zmluva_o_n__jme_HM_309.pdf dc715_2020-01-27-094243-Zmluva_o_n__jme_HM_211.pdf dc715_2020-01-27-134006-Zmluva_o_n__jme_HM_89.pdf dc715_2020-01-27-134334-Zmluva_o_n__jme_HM_159.pdf dc715_2020-01-27-134537-Zmluva_o_n__jme_HM_180.pdf dc715_2020-01-27-134700-Zmluva_o_n__jme_HM_257.pdf dc715_2020-01-27-135124-Zmluva_o_n__jme_HM_262.pdf dc715_2020-01-27-135403-Zmluva_o_n__jme_HM_411.pdf dc715_2020-01-27-135524-Zmluva_o_n__jme_HM_412.pdf dc715_2020-01-27-140029-Zmluva_o_n__jme_HM_39.pdf dc715_2020-01-27-140340-Zmluva_o_n__jme_HM_524.pdf dc715_2020-01-27-140649-Zmluva_o_n__jme_HM_331.pdf dc715_2020-01-29-161345-Zmluva_o_n__jme_HM___._164.pdf dc715_2020-01-29-161451-Zmluva_o_n__jme_HM___._343.pdf dc715_2020-01-30-115948-Zmluva_o_n__jme_HM_298.pdf dc715_2020-01-30-120515-Zmluva_o_n__jme_HM_346.pdf dc715_2020-01-30-120752-Zmluva_o_n__jme_HM___._334.pdf dc715_2020-02-05-124600-Zmluva_o_n__jme_HM___._132.pdf 35e27_2020-02-05-130216-Zmluva_o_n__jme_HM_359.pdf 35e27_2020-02-05-130521-Zmluva_o_n__jme_HM___._381.pdf 35e27_2020-02-05-130713-Zmluva_o_n__jme_HM___._434.pdf 35e27_2020-02-05-131006-Zmluva_o_n__jme_HM_84.pdf 35e27_2020-02-05-131225-Zmluva_o_n__jme_HM_197.pdf 35e27_2020-02-05-131902-Zmluva_o_n__jme_HM_134.pdf 35e27_2020-02-12-094510-Zmluva_o_n__jme_HM_145.pdf 35e27_2020-02-12-094756-Zmluva_o_n__jme_HM_233.pdf 35e27_2020-02-24-145928-Fura__s.r.o._-_dodatok___._1_2020.pdf 35e27_2020-03-02-085431-Zmluva_o_n__jme_HM_200.pdf 35e27_2020-03-02-085757-Zmluva_o_n__jme_HM_231.pdf 35e27_2020-03-02-090049-Zmluva_o_n__jme_HM_181.pdf 35e27_2020-03-02-090409-Zmluva_o_n__jme_HM_146.pdf 35e27_2020-03-02-090637-Zmluva_o_n__jme_HM_389.pdf 35e27_2020-03-02-090946-Zmluva_o_n__jme_400.pdf 35e27_2020-03-02-093001-Zmluva_o_n__jme_HM_419.pdf 35e27_2020-03-02-093141-Zmluva_o_n__jme_HM___._458.pdf 35e27_2020-03-02-093233-Zmluva_o_n__jme_HM__92.pdf 35e27_2020-03-02-093404-Zmluva_o_n__jme_HM_363.pdf 35e27_2020-03-02-093548-Zmluva_o_n__jme_HM_172.pdf 3f7b1_2020-03-02-093648-Zmluva_o_n__jme_HM_250.pdf 3f7b1_2020-03-02-094447-Zmluva_o_n__jme_HM_174.pdf 3f7b1_2020-03-02-095648-Zmluva_o_n__jme_HM_289.pdf 3f7b1_2020-03-02-143717-Lekos_-_zmluva_o_pripojen__.pdf 3f7b1_2020-03-05-131743-Zmluva_o_n__jme_HM_209.pdf 3f7b1_2020-03-06-110021-Zmluva_o_n__jme_HM_266.pdf 3f7b1_2020-03-06-110245-Zmluva_o_n__jme_HM_313.pdf 3f7b1_2020-03-06-110452-Zmluva_o_n__jme_HM_353.pdf 3f7b1_2020-03-26-102725-WEBEX.pdf 3f7b1_2020-03-26-102902-Dodatok.pdf 3f7b1_2020-04-01-094734-Zmluva_o_n__jme_HM_482.pdf 3f7b1_2020-04-01-095500-Zmluva_o_n__jme_HM_484.pdf 3f7b1_2020-04-01-100433-Zmluva_o_n__jme_HM_292.pdf 3f7b1_2020-04-01-100818-Zmluva_o_n__jme_HM_323.pdf 3f7b1_2020-04-01-101721-Zmluva_o_n__jme_HM_322.pdf 3f7b1_2020-04-01-102026-Zmluva_o_n__jme_HM_195.pdf 3f7b1_2020-04-01-102431-Zmluva_o_n__jme_HM_241.pdf 3f7b1_2020-04-01-102621-Zmluva_o_n__jme_HM_510.pdf 3f7b1_2020-04-02-110214-Zmluva_o_n__jme_HM_207.pdf 3f7b1_2020-04-03-101618-Zmluva_o_n__jme_HM_93.pdf dc15e_2020-04-08-085045-Zmluva_o_dielo_1.pdf dc15e_2020-04-17-092927-Zmluva_o_n__jme_HM_124.pdf dc15e_2020-04-20-134407-Pr__kazn___zmluva___._1_2020.pdf dc15e_2020-04-23-101051-Zmluva_o_n__jme_HM_264.pdf dc15e_2020-04-23-101241-Zmluva_o_n__jme_HM_273.pdf dc15e_2020-04-29-131200-Zmluva_o_pripojen___a_pren__jme_telekomunika__nej_linky.pdf dc15e_2020-04-29-131305-Zmluva_o_pripojen___a_pren__jme_telekomunika__nej_linky_-_2.pdf dc15e_2020-04-29-131348-Zmluva_o_pripojen___a_pren__jme_telekomunika__nej_linky_-_3.pdf dc15e_2020-04-29-131840-Pr__kazn___zmluva___._2.pdf dc15e_2020-04-29-131939-Pr__kazn___zmluva___._3.pdf dc15e_2020-04-29-132030-Pr__kazn___zmluva___._4.pdf dc15e_2020-05-19-101933-Zmluva_o_n__jme_HM_465.pdf dc15e_2020-05-25-121915-VSD_-_Zmluva_o_pripojen__.pdf dc15e_2020-05-25-122255-Zmluva_o_n__jme_HM___._100.pdf dc15e_2020-05-25-124405-Zmluva_o_n__jme_HM_106.pdf dc15e_2020-05-25-124737-Zmluva_o_n__jme_HM___._107.pdf dc15e_2020-05-25-125304-Zmluva_o_n__jme_HM___._471.pdf dc15e_2020-05-25-125622-Zmluva_o_n__jme_HM___._472.pdf dc15e_2020-06-08-085641-Zmluva_-_zber___atstva_1_2020.pdf dc15e_2020-06-09-091745-Zmluva_o_n__jme_HM_430.pdf 90a04_2020-06-09-092133-Zmluva_o_n__jme_HM_461.pdf 90a04_2020-06-09-092609-Zmluva_o_n__jme_HM_182.pdf 90a04_2020-06-09-094603-Zmluva_o_n__jme_HM_272.pdf 90a04_2020-06-12-094013-Zmluva_o_n__jme_HM_193.pdf 90a04_2020-06-12-094727-Zmluva_o_n__jme_HM_337.pdf 90a04_2020-06-16-115745-Zmluva_-_VSD.pdf 90a04_2020-06-18-093834-Zmluva_o_n__jme_HM_63.pdf 90a04_2020-06-18-094042-Zmluva_o_n__jme_HM_133.pdf 90a04_2020-06-23-145001-Zmluva_o_n__jme_HM_236.pdf 90a04_2020-06-23-145227-Zmluva_o_n__jme_HM_237.pdf 90a04_2020-06-24-151147-Zmluva_o_n__jme_HM_187.pdf 90a04_2020-06-24-151416-Zmluva_o_n__jme_HM_213.pdf 90a04_2020-06-24-151649-Zmluva_o_n__jme_HM_229.pdf 90a04_2020-06-24-151917-Zmluva_o_n__jme_HM_230.pdf 90a04_2020-06-24-152128-Zmluva_o_n__jme_HM___._239.pdf 90a04_2020-06-29-123948-Zmluva_2020Ing._Marta_Nachtmanov__.pdf 90a04_2020-06-29-130250-Zmluva_o_n__jme_HM_420.pdf 90a04_2020-06-29-133127-Zmluva_o_n__jme_HM_297.pdf 90a04_2020-06-29-133410-Zmluva_o_n__jme_HM_388.pdf 90a04_2020-07-01-123828-Fura_-__Zmluva_o_poskytovan___slu__ieb_v_oblasti_trieden__ho_zberu.pdf 359d9_2020-07-06-125159-Zmluva_o_n__jme_HM_53.pdf 359d9_2020-07-06-125437-Zmluva_o_n__jme_HM_54.pdf 359d9_2020-07-08-125951-Zmluva_o_n__jme_HM_260.pdf 359d9_2020-07-14-122537-Zmluva_o_n__jme_HM_285.pdf 359d9_2020-07-14-130827-Zmluva_o_n__jme_HM_480.pdf 359d9_2020-07-14-131051-Zmluva_o_n__jme_HM_504.pdf 359d9_2020-07-14-131318-Zmluva_o_n__jme_HM_521.pdf 359d9_2020-07-15-131558-Zmluva_o_n__jme_HM_478.pdf 359d9_2020-07-20-145807-Zmluva_o_n__jme_HM_191.pdf 359d9_2020-07-20-150047-Zmluva_o_n__jme_HM_301.pdf 359d9_2020-07-20-150531-Zmluva_o_n__jme_HM_201.pdf 359d9_2020-07-20-150704-Zmluva_o_n__jme_HM_202.pdf 359d9_2020-07-20-150839-Zmluva_o_n__jme_HM___._218.pdf 359d9_2020-07-20-151106-Zmluva_o_n__jme_HM_368.pdf 359d9_2020-07-20-152104-Zmluva_o_n__jme_HM_203.pdf 359d9_2020-07-29-160713-Zmluva_o_n__jme_HM_338.pdf 359d9_2020-07-29-161519-Zmluva_o_n__jme_HM_475.pdf 359d9_2020-07-29-161728-Zmluva_o_n__jme_HM_507.pdf 359d9_2020-08-04-124523-Zmluva_o_n__jme_HM_77.pdf 359d9_2020-08-04-124751-Zmluva_o_n__jme_HM_118.pdf 4e165_2020-08-05-095517-Zmluva_o_n__jme_HM_171.pdf 4e165_2020-08-18-131258-Zmluva_o_n__jme_HM_345.pdf 4e165_2020-08-20-092831-Zmluva_o_n__jme_HM___._130.pdf 4e165_2020-08-27-123610-Zmluva_o_n__jme_HM_183.pdf 4e165_2020-08-27-124011-Zmluva_o_n__jme_HM_523.pdf 4e165_2020-08-28-083238-Dohoda___._20-42-012-40.pdf 4e165_2020-09-02-145431-Zmluva_o_n__jme_HM___._391.pdf 4e165_2020-09-11-095438-N__jomna_zmluva.pdf 4e165_2020-09-16-123759-Zmluva_o_n__jme_HM_468.pdf 4e165_2020-09-21-124312-Prikazna_zmluva_5_2020.pdf 4e165_2020-09-21-151129-Zmluva_o_n__jme_HM_407.pdf 4e165_2020-09-29-135315-Zmluva_o_zdru__enej_dod__vke_elektriny.pdf 4e165_2020-09-30-141310-Pr__kazn___zmluva___._6_2020.pdf 4e165_2020-10-13-104947-Zmluva_o_n__jme_HM_447.pdf 4e165_2020-10-19-143903-SPP_dodatok.pdf 4e165_2020-11-02-091452-Zmluva_o_n__jme_HM_69.pdf 4e165_2020-11-02-091658-Zmluva_o_n__jme_HM_76.pdf 4e165_2020-11-05-111440-Zmluva_o_n__jme_HM_220.pdf 4e165_2020-11-05-111640-Zmluva_o_n__jme_HM_477.pdf 4e165_2020-11-05-111838-Zmluva_o_n__jme_HM_479.pdf 8dcfd_2020-11-06-102611-Zmluva_o_n__jme_HM_519.pdf 8dcfd_2020-11-12-142747-Zmluva_o_zriaden___spolo__n__ho_obecn__ho____radu.pdf 8dcfd_2020-11-18-142211-Zmluva_o_n__jme_HM_73.pdf 8dcfd_2020-11-18-142600-Zmluva_o_n__jme_HM_279.pdf 8dcfd_2020-11-18-142942-Zmluva_o_n__jme_HM_325.pdf 8dcfd_2020-11-18-143302-Zmluva_o_n__jme_HM_294.pdf 8dcfd_2020-11-18-143740-Zmluva_o_n__jme_HM_347.pdf 8dcfd_2020-11-18-144201-Zmluva_o_n__jme_HM_526.pdf 8dcfd_2020-11-18-144443-Zmluva_o_n__jme_HM_287.pdf 8dcfd_2020-11-18-144815-Zmluva_o_n__jme_HM___._238.pdf 8dcfd_2020-11-18-145214-Zmluva_o_n__jme_HM_327.pdf 8dcfd_2020-11-18-145741-Zmluva_o_n__jme_HM_414.pdf 8dcfd_2020-11-18-150218-Zmluva_o_n__jme_HM_300.pdf 8dcfd_2020-11-20-100311-Zmluva_o_n__jme_HM_489.pdf 8dcfd_2020-11-23-150644-Zmluva_o_n__jme_HM_561.pdf 8dcfd_2020-11-24-095016-Zmluva_o_n__jme_HM_206.pdf 8dcfd_2020-11-24-095215-Zmluva_o_n__jme_HM_215.pdf 8dcfd_2020-11-24-095715-Zmluva_o_n__jme_HM_160.pdf 8dcfd_2020-12-14-150308-Zmluva_o_n__jme_HM___._488.pdf 8dcfd_2020-12-16-142819-Zmluva_o_v__po__i__ke.pdf 2cda4_2020-12-23-103013-Zmluva_o_n__jme_HM_490.pdf 2cda4_2020-12-30-103406-N__jomn___zmluva_-___._275.pdf 2cda4_2020-12-30-145450-FURA_-_Dodatok.pdf
1.1.2019
Zmluvy archív 2019
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluvy archív 2019
Dátum zverejnenia 1.1.2019
Prílohy
3fef5_2019-02-08-075318-K__pna__zmluva_-_Slovak_Telekom.pdf 3fef5_2019-04-15-091019-Dodatok_Natur_-_Pack.pdf 3fef5_2019-04-30-134455-Zmluva_o_n__jme_HM_555.pdf 3fef5_2019-06-18-145707-Dodatok_k_zmluve.pdf 3fef5_2019-06-19-143855-Zmluva_o_kontrolnej___innosti.pdf 3fef5_2019-06-21-081650-Zmluva_o_poskytovan___slu__ieb_propagacie_a_reklamy.pdf 3fef5_2019-06-21-102135-Zmluva_o_n__jme_HM_703.pdf 3fef5_2019-06-21-102157-Zmluva_o_n__jme_HM_704.pdf 3fef5_2019-06-28-082126-Zmluva_o_zabezpe__en___slu__ieb_reklamy.pdf 3fef5_2019-07-08-124947-Zmluva_o_dielo___._1_2019.pdf 3fef5_2019-07-10-150750-Zmluva_o_poskytovan___slu__by_-_Periskop_pre_riadite__ov_M__.pdf 3fef5_2019-07-19-111628-Zmluva_o_zabezpe__en_____innosti_pracovnej_zdravotnej_slu__by.pdf 3fef5_2019-08-12-131842-Zmluva_o_vytvoren___projektu_-_Parkovacie_miesta_pri_cintor__ne.pdf 3fef5_2019-08-12-132002-Zmluva_o_vytvoren___projektu_-_Z__chytn___priekopa___oddychov___z__na.pdf 3fef5_2019-08-15-090504-zmluva_centr__lny_register.pdf 3fef5_2019-08-28-102444-Zmluva_-_reklamn___slu__by.pdf 3fef5_2019-09-11-091223-Dohoda___._19_42_012_172__-_Object20190906095732233_0__1_.pdf 3fef5_2019-09-12-135248-N__jomn___zmluva___._d._275.pdf 3fef5_2019-09-12-135343-Pr__kazn___zmluva.pdf 3fef5_2019-09-12-135435-Zmluva_o_vytvoren___projektu_-_Oplotenie_cintor__na.pdf 8a20b_2019-09-17-145914-Dodatok_k_zmluve_o_poskytovan___verejn__ch_slu__ieb_-_bal__k___K__pna_zmluva.pdf 8a20b_2019-09-24-145301-Zmluva_o_dielo.pdf 8a20b_2019-09-24-145345-Zmluva_o_sprac__van___osobn__ch___dajov.pdf 8a20b_2019-10-02-144500-Zmluva_o_be__nom_____te.pdf 8a20b_2019-10-02-144634-Zmluva_o_garantovanom_____te.pdf 8a20b_2019-10-03-112526-Zmluva_o_poskytnut___nen__vratn__ho_finan__n__ho_pr__spevku.pdf 8a20b_2019-10-15-103125-Zmluva_o_poskytovan____slu__ieb_reklamy_a_marketingov__ch_slu__ieb.pdf 8a20b_2019-10-15-103419-Zmluva_o_grantovom_____te.pdf 8a20b_2019-10-15-150550-Zmluva_o_n__jme_hrobov__ho_miesta___._548.pdf 8a20b_2019-10-15-150611-Zmluva_o_n__jme_hrobov__ho_miesta___._556.pdf 8a20b_2019-10-28-105025-Zmluva_o_vytvoren___umeleck__ho_v__konu.pdf 8a20b_2019-10-29-094030-Zmluva_o_vytvoren___projektu.pdf 8a20b_2019-10-29-094242-Zmluva____21_2019_o_v__kone___tatut__rneho_auditu_na_rok_2019.pdf 8a20b_2019-11-07-133418-__razov___poistenie_-___raz___Starostlivos__.pdf 8a20b_2019-11-19-150154-Prima_banka_Slovensko__a.s..pdf 8a20b_2019-11-22-082855-Zmluva_o_vytvoren___umeleck__ho_v__konu.pdf 8a20b_2019-12-03-151242-Zmluva_o_n__jme_HM_57.pdf 8a20b_2019-12-03-151514-Zmluva_o_n__jme_HM_59.pdf 8a20b_2019-12-03-151747-Zmluva_o_n__jme_HM___._62.pdf 8a20b_2019-12-03-151937-Zmluva_o_n__jme_HM_64.pdf c5548_2019-12-03-152214-Zmluva_o_n__jme_HM_153.pdf c5548_2019-12-03-152430-Zmluva_o_n__jme_HM_335.pdf c5548_2019-12-03-152722-Zmluva_o_n__jme_HM_138.pdf c5548_2019-12-03-152949-Zmluva_o_n__jme_HM_140.pdf c5548_2019-12-04-154245-Zmluva_o_n__jme_HM_162.pdf c5548_2019-12-04-154554-Zmluva_o_n__jme_HM___._225.pdf c5548_2019-12-04-154918-Zmluva_o_n__jme_HM_7.pdf c5548_2019-12-04-155334-Zmluva_o_n__jme_HM_137.pdf c5548_2019-12-04-155646-Zmluva_o_n__jme_HM_142.pdf c5548_2019-12-04-160333-Zmluva_o_n__jme_HM_415.pdf c5548_2019-12-04-160648-Zmluva_o_n__jme_HM_96.pdf c5548_2019-12-04-160909-Zmluva_o_n__jme_HM_109.pdf c5548_2019-12-04-161149-Zmluva_o_n__jme_HM_178.pdf c5548_2019-12-04-161525-Zmluva_o_n__jme_HM_66.pdf c5548_2019-12-04-161901-Zmluva_o_n__jme_HM___.131.pdf c5548_2019-12-04-162137-Zmluva_o_n__jme_HM___._79.pdf c5548_2019-12-04-162542-Zmluva_o_n__jme_HM___._68.pdf c5548_2019-12-04-162819-Zmluva_o_n__jme_HM_314.pdf c5548_2019-12-04-163113-Zmluva_o_n__jme_HM_361.pdf c5548_2019-12-06-101335-Zmluva_o_n__jme_HM_176.pdf 7cb45_2019-12-06-102318-Zmluva_o_n__jme_HM___._307.pdf 7cb45_2019-12-06-102551-Zmluva_o_n__jme_HM_310.pdf 7cb45_2019-12-06-102855-Zmluva_o_n__jme_HM_474.pdf 7cb45_2019-12-06-103757-Zmluva_o_n__jme_HM_139.pdf 7cb45_2019-12-06-104031-Zmluva_o_n__jme_HM_296.pdf 7cb45_2019-12-06-104305-Zmluva_o_n__jme_HM_156.pdf 7cb45_2019-12-06-104629-Zmluva_o_n__jme_HM___._108.pdf 7cb45_2019-12-06-104826-Zmluva_o_n__jme_HM_286.pdf 7cb45_2019-12-06-105108-Zmluva_o_n__jme_HM_350.pdf 7cb45_2019-12-06-105256-Zmluva_o_n__jme_HM_351.pdf 7cb45_2019-12-06-105519-Zmluva_o_n__jme_HM_190.pdf 7cb45_2019-12-09-133958-Zmluva_o_n__jme_HM_467.pdf 7cb45_2019-12-09-134524-Zmluva_o_n__jme_HM_315.pdf 7cb45_2019-12-09-134956-Zmluva_o_n__jme_HM_72.pdf 7cb45_2019-12-09-135240-Zmluva_o_n__jme_HM_112.pdf 7cb45_2019-12-09-140631-Zmluva_o_n__jme_HM_113.pdf 7cb45_2019-12-09-140803-Zmluva_o_n__jme_HM___._228.pdf 7cb45_2019-12-09-140909-Zmluva_o_n__jme_HM_319.pdf 7cb45_2019-12-09-141410-Zmluva_o_n__jme_HM_103.pdf 7cb45_2019-12-09-143025-Zmluva_o_n__jme_HM_308.pdf efa66_2019-12-09-143439-Zmluva_o_n__jme_HM___._75.pdf efa66_2019-12-10-144719-Dodatok_k_zmluve_o_zdru__enej_dod__vke_plynu.pdf efa66_2019-12-11-133546-Zmluva_o_n__jme_HM_126.pdf efa66_2019-12-11-135432-Zmluva_o_n__jme_HM_127.pdf efa66_2019-12-11-143709-Zmluva_o_n__jme_HM_188.pdf efa66_2019-12-11-144130-Zmluva_o_n__jme_HM_243.pdf efa66_2019-12-11-144528-Zmluva_o_n__jme_HM_154.pdf efa66_2019-12-11-144945-Zmluva_o_n__jme_HM_333.pdf efa66_2019-12-11-145147-Zmluva_o_n__jme_HM_557.pdf efa66_2019-12-11-145520-Zmluva_o_n__jme_HM_198.pdf efa66_2019-12-11-145757-Zmluva_o_n__jme_HM_255.pdf efa66_2019-12-11-150043-Zmluva_o_n__jme_HM_341.pdf efa66_2019-12-11-150802-Zmluva_o_n__jme_HM_175.pdf efa66_2019-12-11-151037-Zmluva_o_n__jme_HM_205.pdf efa66_2019-12-11-151333-Zmluva_o_n__jme_HM_263.pdf efa66_2019-12-11-151518-Zmluva_o_n__jme_HM_433.pdf efa66_2019-12-11-151746-Zmluva_o_n__jme_HM_226.pdf efa66_2019-12-11-151926-Zmluva_o_n__jme_HM_277.pdf efa66_2019-12-11-152159-Zmluva_o_n__jme_HM_148.pdf efa66_2019-12-11-152443-Zmluva_o_n__jme_HM_121.pdf 1d3bf_2019-12-11-153127-Zmluva_o_n__jme_HM_224.pdf 1d3bf_2019-12-12-130713-Zmluva_o_n__jme_HM_405.pdf 1d3bf_2019-12-12-131157-Zmluva_o_n__jme_HM_446.pdf 1d3bf_2019-12-12-131439-Zmluva_o_n__jme_HM_451.pdf 1d3bf_2019-12-12-132719-Zmluva_o_n__jme_HM_390.pdf 1d3bf_2019-12-12-133005-Zmluva_o_n__jme_HM_369.pdf 1d3bf_2019-12-12-133310-Zmluva_o_n__jme_HM_558.pdf 1d3bf_2019-12-12-133807-Zmluva_o_n__jme_HM_155.pdf 1d3bf_2019-12-12-134033-Zmluva_o_n__jme_HM_473.pdf 1d3bf_2019-12-12-134252-Zmluva_o_n__jme_HM_60.pdf 1d3bf_2019-12-12-134503-Zmluva_o_n__jme_HM_422.pdf 1d3bf_2019-12-12-134924-Zmluva_o_n__jme_HM___._516.pdf 1d3bf_2019-12-16-130029-Zmluva_o_n__jme_HM_166.pdf 1d3bf_2019-12-16-130409-Zmluva_o_n__jme_HM_246.pdf 1d3bf_2019-12-16-131006-Zmluva_o_n__jme_HM_454.pdf 1d3bf_2019-12-16-131224-Zmluva_o_n__jme_HM_455.pdf 1d3bf_2019-12-16-131548-Zmluva_o_n__jme_HM___._495.pdf 1d3bf_2019-12-16-131819-Zmluva_o_n__jme_HM_184.pdf 1d3bf_2019-12-16-135124-Zmluva_o_n__jme_HM_234.pdf 1d3bf_2019-12-16-135411-Zmluva_o_n__jme_HM_355.pdf 4653b_2019-12-16-135810-Zmluva_o_n__jme_HM_538.pdf 4653b_2019-12-16-140212-Zmluva_o_n__jme_HM_332.pdf 4653b_2019-12-16-140434-Zmluva_o_n__jme_HM_364.pdf 4653b_2019-12-16-140730-Zmluva_o_n__jme_HM_365.pdf 4653b_2019-12-16-141209-Zmluva_o_n__jme_HM_502.pdf 4653b_2019-12-16-141536-Zmluva_o_n__jme_HM_396.pdf 4653b_2019-12-16-141835-Zmluva_o_n__jme_HM_356.pdf 4653b_2019-12-16-142101-Zmluva_o_n__jme_HM_210.pdf 4653b_2019-12-16-144510-Zmluva_o_n__jme_HM_242.pdf 4653b_2019-12-16-144955-Zmluva_o_n__jme_HM_348.pdf 4653b_2019-12-16-145225-Zmluva_o_n__jme_HM_418.pdf 4653b_2019-12-16-151117-Zmluva_o_n__jme_HM_505.pdf 4653b_2019-12-16-151427-Zmluva_o_n__jme_HM_269.pdf 4653b_2019-12-16-151751-Zmluva_o_n__jme_HM_406.pdf 4653b_2019-12-16-152037-Zmluva_o_n__jme_HM_152.pdf 4653b_2019-12-16-152627-Zmluva_o_n__jme_HM___._95.pdf 4653b_2019-12-16-152750-Zmluva_o_n__jme_HM_122.pdf 4653b_2019-12-18-145720-Zmluva_o_n__jme_HM___._161.pdf 4653b_2019-12-18-150401-Zmluva_o_n__jme_HM_284.pdf 4653b_2019-12-18-150640-Zmluva_o_n__jme_HM_157.pdf 77d5d_2019-12-18-150859-Zmluva_o_n__jme_HM_199.pdf 77d5d_2019-12-18-151304-Zmluva_o_n__jme_HM_169.pdf 77d5d_2019-12-18-151545-Zmluva_o_n__jme_HM_232.pdf 77d5d_2019-12-18-151747-Zmluva_o_n__jme_HM_247.pdf 77d5d_2019-12-18-152025-Zmluva_o_n__jme_HM_265.pdf 77d5d_2019-12-18-152403-Zmluva_o_n__jme_HM_222.pdf 77d5d_2019-12-18-152600-Zmluva_o_n__jme_HM_251.pdf 77d5d_2019-12-18-153036-Zmluva_o_n__jme_HM_256.pdf 77d5d_2019-12-19-094917-Zmluva_o_n__jme_HM_67.pdf 77d5d_2019-12-19-095854-Zmluva_o_n__jme_HM_141.pdf 77d5d_2019-12-19-100217-Zmluva_o_n__jme_HM_235.pdf 77d5d_2019-12-19-151312-Zmluva_o_n__jme_HM_149.pdf 77d5d_2019-12-19-151554-Zmluva_o_n__jme_HM_111.pdf 77d5d_2019-12-19-151833-Zmluva_o_n__jme_HM_128.pdf 77d5d_2019-12-19-152024-Zmluva_o_n__jme_HM_439.pdf 77d5d_2019-12-20-142202-Zmluva_o_n__jme_HM_70.pdf 77d5d_2019-12-20-142329-Zmluva_o_n__jme_HM_71.pdf 77d5d_2019-12-20-142609-Zmluva_o_n__jme_HM_91.pdf 77d5d_2019-12-20-142740-Zmluva_o_n__jme_HM_94.pdf 77d5d_2019-12-20-142923-Zmluva_o_n__jme_HM_456.pdf
1.1.2018
Zmluvy archív 2018
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluvy archív 2018
Dátum zverejnenia 1.1.2018
Prílohy
5fc2c_2018-01-25-083810-R__mcov____k__pna_zmluva_Z__.pdf 5fc2c_2018-03-22-141045-Dodatok_k_zmluve_o_dod__vke_plynu.pdf 5fc2c_2018-03-28-081827-Dohoda_____slo_18-42-052-106.pdf 5fc2c_2018-03-28-111105-Dohoda___._18-42-012-43.pdf 5fc2c_2018-04-10-093131-K__pna_zmluva.pdf 5fc2c_2018-04-18-083449-Zmluva_o_dod__vke_elektriny.pdf 5fc2c_2018-04-18-083517-Zmluva_o_dod__vke_plynu.pdf 5fc2c_2018-04-19-083632-Dodatok___.1_k_Zmluve_o_zabezpe__en___syst__mu_zdru__en__ho_nakladania_s_odpadmi_z_obalov.pdf 5fc2c_2018-04-23-081306-Zmluva_o_n__jme_HM_701.pdf 5fc2c_2018-04-23-082949-Zmluva_o_n__jme_HM_544.pdf 5fc2c_2018-04-23-083022-Zmluva_o_n__jme_HM_546.pdf 5fc2c_2018-04-23-083053-Zmluva_o_n__jme_HM_547.pdf 5fc2c_2018-04-25-084912-Zmluva_o_dielo.pdf 5fc2c_2018-05-15-090303-Zmluva_o_n__jme_HM_549.pdf 5fc2c_2018-05-31-103529-Zmluva_o_dielo___as___1.pdf 5fc2c_2018-05-31-103556-Zmluva_o_dielo_2___as__.pdf 5fc2c_2018-06-21-110254-Zmluva_o_n__jme_HM_550.pdf 5fc2c_2018-06-26-092050-Zmluva_o_platen_____hrady_za_soci__lnu_slu__bu___.95P_2018.pdf 5fc2c_2018-07-20-123727-Kanaliz__cia_zmluva.pdf 5fc2c_2018-07-20-123831-Kanaliz__cia__-_zmluva_2.___as__.pdf 324cd_2018-08-01-122642-Zmluva_o_n__jme_HM_800.pdf 324cd_2018-08-01-122708-Zmluva_o_n__jme_HM_801.pdf 324cd_2018-08-01-122736-Zmluva_o_n__jme_HM_494.pdf 324cd_2018-08-08-085435-Dodatok_k_zmluve_-_soci__lna_slu__ba.pdf 324cd_2018-09-20-081036-Zmluva_o_audite.pdf 324cd_2018-10-02-092651-Dohoda____.18-42-012-177.pdf 324cd_2018-10-16-080532-Dohoda___._18-42-010-118.pdf 324cd_2018-10-31-123442-Dohoda___._18-42-054-291.pdf 324cd_2018-11-16-135307-Zmluva_o_n__jme_HM_552.pdf 324cd_2018-11-22-143449-Zmluva_o_n__jme_HM_551.pdf 324cd_2018-11-28-081855-Zmluva_o_n__jme_HM___._553.pdf 324cd_2018-11-28-081920-Zmluva_o_n__jme_HM___._554.pdf
1.1.2017
Zmluvy archív 2017
neuvedený
Detail zmluvy
Predmet Zmluvy archív 2017
Dátum zverejnenia 1.1.2017
Dátum účinnosti 1.1.2017
Prílohy
e3d52_2017-01-11-100009-Dohoda_UPSVaR___10.pdf e3d52_2017-01-17-074821-__EVT_B._Bystrica__zmulva.pdf e3d52_2017-01-25-085817-Zmluva_o_n__jme_HM_543.pdf e3d52_2017-02-03-100257-Scan.pdf e3d52_2017-02-03-100339-Scan_2.pdf e3d52_2017-02-14-094651-Dodatok.pdf e3d52_2017-02-16-132659-Dodatok_k_zmluve.pdf e3d52_2017-02-27-083505-Innogy_Ko__ice_-_Zmluva_o_zdru__enej_dod__vke_plynu.pdf e3d52_2017-03-15-075804-Matersk_____kola_Z__hor_-_Zmluva_na_tla__iv__.pdf e3d52_2017-03-15-134043-CV___Sobrance.pdf e3d52_2017-03-27-143433-Scan.pdf e3d52_2017-04-04-083615-Dohoda_____slo_22-__52-2017.pdf e3d52_2017-04-04-092840-Dohoda___.6-_2017_-___54_-___nZ.pdf e3d52_2017-04-04-092928-Poistn___zmluva.pdf e3d52_2017-04-24-075145-zmluva.pdf e3d52_2017-05-30-111137-VVS_Ko__ice_-_Dodatok_k_zmluve.pdf e3d52_2017-07-17-100136-Zmluva_internet_ihrisko.pdf e3d52_2017-08-15-075747-Dohoda_o_z__niku_zmluvy.pdf e3d52_2017-08-23-100823-N__jomn___zmluva.pdf e3d52_2017-09-27-084204-Dohoda___12.pdf cb89d_2017-10-03-081202-Zmluva_o_v__kone_auditu_na_rok_2017.pdf cb89d_2017-10-18-081252-N__jomn___zmluva_HM.pdf cb89d_2017-10-18-125209-N__jomn___zmluva_-_HM.pdf cb89d_2017-10-19-124820-Scan.pdf cb89d_2017-11-27-082435-R__mcov___zmluva.pdf cb89d_2017-11-28-080628-Zmluva_o_dielo.pdf cb89d_2017-11-29-090924-Zmluva_o_dielo.pdf cb89d_2017-11-29-111111-K__pna_zmluva.pdf cb89d_2017-11-29-111248-N__kup_komun__lnej_techniky_s_pr__slu__enstvom_na___dr__bu_priestorov_obce_Z__hor.pdf cb89d_2017-12-13-100656-Dohoda___._17-42-010-146.pdf
1.1.2016
Zmluvy archív 2016
neuvedený