Detail zmluvy 2333339503
Číslo 2333339503
Zmluvná strana 1 Ján Korpa
Zmluvná strana 2 Obec Záhor
Zmluvná strana 2 IČO 00326038
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet Prenájom hrobového miesta
Cena 7
Dátum uzavretia 16.6.2023
Dátum zverejnenia 16.6.2023
Uzatvoril Marián Hric, starosta obce
A
A
A

Zmluvy

Filtrovať
Dátum
zverejnenia
Predmet
Dodávateľ
Akcia
12.4.2024
Nájom hrobového miesta
Obec Záhor
Detail zmluvy 2433332465
Číslo 2433332465
Zmluvná strana 1 Anna Sabodošová
Zmluvná strana 2 Obec Záhor
Zmluvná strana 2 IČO 00326038
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet Nájom hrobového miesta
Cena 7,00
Dátum uzavretia 12.4.2024
Dátum zverejnenia 12.4.2024
Dátum účinnosti 13.4.2024
Uzatvoril Marián Hric
5.4.2024
Dotácia na účel "Prekrytie strechy na Dome smútku"
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Detail zmluvy 2024/335
Číslo 2024/335
Zmluvná strana 1 Obec Záhor
Zmluvná strana 1 IČO 00326038
Zmluvná strana 2 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zmluvná strana 2 IČO 00151742
Názov Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/335
Predmet Dotácia na účel "Prekrytie strechy na Dome smútku"
Cena 14 000
Dátum uzavretia 15.3.2024
Dátum zverejnenia 5.4.2024
Dátum účinnosti 6.4.2024
Uzatvoril Marián Hric
Prílohy
88d5a_0139.pdf
4.4.2024
Zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy a to v článku 4, odstavca 6
neuvedený
Detail zmluvy Dodatok č.1/2024
Číslo Dodatok č.1/2024
Zmluvná strana 1 Obec Záhor
Zmluvná strana 1 IČO 00326038
Názov Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o spolupráci
Predmet Zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy a to v článku 4, odstavca 6
Dátum uzavretia 27.3.2024
Dátum zverejnenia 4.4.2024
Dátum účinnosti 5.4.2024
Uzatvoril Marián Hric
28.3.2024
Úrazové poistenie
UNIQUA pojišťovna, a.s.
Detail zmluvy 9140085154
Číslo 9140085154
Zmluvná strana 1 Obec Záhor
Zmluvná strana 1 IČO 00326038
Zmluvná strana 2 UNIQUA pojišťovna, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 53812948
Názov Úraz & Starostlivosť, Úrazové poistenie
Predmet Úrazové poistenie
Cena 205,62
Dátum uzavretia 19.3.2024
Dátum zverejnenia 28.3.2024
Dátum účinnosti 1.4.2024
Dátum ukončenia 28.3.2024
Uzatvoril Marián Hric
20.3.2024
Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Detail zmluvy 24/42/054/38
Číslo 24/42/054/38
Zmluvná strana 1 Obec Záhor
Zmluvná strana 1 IČO 00326038
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 24/42/054/38 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
Predmet Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb
Cena 2373,84
Dátum uzavretia 20.3.2024
Dátum zverejnenia 20.3.2024
Dátum účinnosti 21.3.2024
Uzatvoril Marián Hric
4.3.2024
Zmluva o bežnom účte
Prima Banka Slovensko, a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 1 Obec Záhor
Zmluvná strana 1 IČO 00326038
Zmluvná strana 2 Prima Banka Slovensko, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o bežnom účte
Predmet Zmluva o bežnom účte
Dátum uzavretia 4.3.2024
Dátum zverejnenia 4.3.2024
Dátum účinnosti 5.3.2024
Dátum ukončenia 4.3.2024
Uzatvoril Marián Hric
14.2.2024
Nájomná zmluva
Obec Záhor
Detail zmluvy 1/2024
Číslo 1/2024
Zmluvná strana 1 Miestny odbor Matice Slovenskej Záhor
Zmluvná strana 1 IČO 55422411
Zmluvná strana 2 Obec Záhor
Zmluvná strana 2 IČO 00326038
Názov Nájomná zmluva
Predmet Nájomná zmluva
Cena 500.00
Dátum uzavretia 14.2.2024
Dátum zverejnenia 14.2.2024
Dátum účinnosti 15.2.2024
12.1.2024
Nájom hrobového miesta
Obec Záhor
Detail zmluvy 2433331643
Číslo 2433331643
Zmluvná strana 1 Ing. Jaroslav Josai
Zmluvná strana 1 IČO 00326038
Zmluvná strana 2 Obec Záhor
Zmluvná strana 2 IČO 00326038
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet Nájom hrobového miesta
Cena 7,00
Dátum uzavretia 12.1.2024
Dátum zverejnenia 12.1.2024
Dátum účinnosti 13.1.2024
Dátum ukončenia 12.1.2034
Uzatvoril Marián Hric
9.1.2024
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál
Prima banka Slovensko, a.s.
Detail zmluvy
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál
Predmet Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál
Dátum zverejnenia 9.1.2024
Prílohy
7ea84_Záhor.pdf
9.1.2024
Zmluva o úvere č. 77/001/24
Prima banka Slovensko, a.s.,
Detail zmluvy 77/001/24
Číslo 77/001/24
Zmluvná strana 2 Prima banka Slovensko, a.s.,
Zmluvná strana 2 IČO 31575951
Názov Zmluva o úvere č. 77/001/24
Predmet Zmluva o úvere č. 77/001/24
Dátum zverejnenia 9.1.2024
18.12.2023
Prenájom hrobového miesta
Ján Molnár
Detail zmluvy 2333333202
Číslo 2333333202
Zmluvná strana 2 Ján Molnár
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet Prenájom hrobového miesta
Cena 7
Dátum zverejnenia 18.12.2023
15.12.2023
Nakladanie s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci
1. východoslovenská OZV, s.r.o.,
Detail zmluvy Dodatok č. 1
Číslo Dodatok č. 1
Zmluvná strana 2 1. východoslovenská OZV, s.r.o.,
Zmluvná strana 2 IČO 53021665
Názov Dodatok č. 1 Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. 058/2023
Predmet Nakladanie s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci
Dátum zverejnenia 15.12.2023
4.12.2023
Prenájom hrobového miesta
Juraj Korpa
Detail zmluvy 2333337901
Číslo 2333337901
Zmluvná strana 2 Juraj Korpa
Názov Zmluva o nájme hrobového miesta
Predmet Prenájom hrobového miesta
Dátum zverejnenia 4.12.2023
23.11.2023
Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi
FÚRA, s.r.o.
Detail zmluvy 1/2024
Číslo 1/2024
Zmluvná strana 2 FÚRA, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36211451
Názov Dodatok 1/2024 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Predmet Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi
Dátum zverejnenia 23.11.2023
16.11.2023
Realizácia aktivačnej činnosti
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovc
Detail zmluvy Dohoda č. 23/42/054/1826
Číslo Dohoda č. 23/42/054/1826
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovc
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dodatok č. 1 k dohode číslo: 23/42/054/1826 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
Predmet Realizácia aktivačnej činnosti
Cena 686.4
Dátum zverejnenia 16.11.2023
3.11.2023
Vykonať dielo "Prednáškový sál- havarijný stav"
TRANS-DACH s.r.o
Detail zmluvy 2
Číslo 2
Zmluvná strana 2 TRANS-DACH s.r.o
Zmluvná strana 2 IČO 45497451
Názov Zmluva o dielo č. 2
Predmet Vykonať dielo "Prednáškový sál- havarijný stav"
Dátum zverejnenia 3.11.2023
25.10.2023
Realizácia aktivačnej činnosti §10
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Detail zmluvy 23/42/010/83
Číslo 23/42/010/83
Zmluvná strana 1 Obec Záhor
Zmluvná strana 1 IČO 00326038
Zmluvná strana 2 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Zmluvná strana 2 IČO 30794536
Názov Dohoda č. 23/42/010/83 uzatvorená podľa §10 ods. 3, písm. a) ods. 4, ods. 10, §26 ods. 2 písm. g) a ďalších
Predmet Realizácia aktivačnej činnosti §10
Dátum uzavretia 25.10.2023
Dátum zverejnenia 25.10.2023
Uzatvoril Marián Hric, starosta obce
17.10.2023
Pripojenie na verejnú elektronickú komunikačnú sieť
LEKOS, s.r.o.
Detail zmluvy 4948
Číslo 4948
Zmluvná strana 1 Obec Záhor
Zmluvná strana 1 IČO 00326038
Zmluvná strana 2 LEKOS, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36172332
Názov Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
Predmet Pripojenie na verejnú elektronickú komunikačnú sieť
Dátum uzavretia 16.10.2023
Dátum zverejnenia 17.10.2023
Uzatvoril Marián Hric, starosta obce
17.10.2023
Pripojenie na verejnú elektronickú komunikačnú sieť
LEKOS, s.r.o.
Detail zmluvy 4810
Číslo 4810
Zmluvná strana 1 Obec Záhor
Zmluvná strana 1 IČO 00326038
Zmluvná strana 2 LEKOS, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36172332
Názov Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
Predmet Pripojenie na verejnú elektronickú komunikačnú sieť
Cena 23.9
Dátum uzavretia 16.10.2023
Dátum zverejnenia 17.10.2023
Uzatvoril Marián Hric, starosta obce
17.10.2023
Pripojenie na verejnú elektronickú komunikačnú sieť
LEKOS, s.r.o.
Detail zmluvy 15685
Číslo 15685
Zmluvná strana 1 Obec Záhor
Zmluvná strana 1 IČO 00326038
Zmluvná strana 2 LEKOS, s.r.o.
Zmluvná strana 2 IČO 36172332
Názov Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
Predmet Pripojenie na verejnú elektronickú komunikačnú sieť
Cena 16.9
Dátum uzavretia 16.10.2023
Dátum zverejnenia 17.10.2023
Uzatvoril Marián Hric, starosta obce