A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
23.2.2024
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov - Obec Záhor - rok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2024
Názov Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov - Obec Záhor - rok 2023
21.12.2023
Zápisnica 5/2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.12.2023
Názov Zápisnica 5/2023
4.10.2023
VZN č. 2/2023 o verejných kultúrnych podujatiach v obci Záhor
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.10.2023
Názov VZN č. 2/2023 o verejných kultúrnych podujatiach v obci Záhor
4.10.2023
VZN č. 1/2023 o pamätihodnostiach obce Záhor
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.10.2023
Názov VZN č. 1/2023 o pamätihodnostiach obce Záhor
4.10.2023
Zápisnica z rokovania OZ dňa 26.09.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.10.2023
Názov Zápisnica z rokovania OZ dňa 26.09.2023
2.10.2023
Zápisnica okrskovej volebnej komisie - Voľby do NR SR - 30.9.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.10.2023
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie - Voľby do NR SR - 30.9.2023
27.6.2023
Zápisnica z rokovania OZ dňa 19.06.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.6.2023
Názov Zápisnica z rokovania OZ dňa 19.06.2023
1.6.2023
Návrh - Záverečný účet obce Záhor za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.6.2023
Názov Návrh - Záverečný účet obce Záhor za rok 2022
19.5.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Záhor na II. polrok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.5.2023
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Záhor na II. polrok 2023
10.5.2023
Verejná vyhláška - zverejnenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.5.2023
Názov Verejná vyhláška - zverejnenie
21.4.2023
Ročný výkaz o komunálnom odpade - modul 265
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.4.2023
Názov Ročný výkaz o komunálnom odpade - modul 265
29.3.2023
Zápisnica z rokovania OZ dňa 20.03.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 29.3.2023
Názov Zápisnica z rokovania OZ dňa 20.03.2023
25.1.2023
Valentínska kvapka krvi
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.1.2023
Názov Valentínska kvapka krvi
Popis 13.2.2023 sa v Centre voľného času v Sobranciach, v čase od 8:00 hod. - do 11:00hod., uskutoční akcia Valentínska kvapka krvi.
16.6.2022
Komunikačná služba MUNIPOLIS
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.6.2022
Názov Komunikačná služba MUNIPOLIS
3.1.2022
Triedenie a recyklácia batérií
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.1.2022
Názov Triedenie a recyklácia batérií
10.2.2021
Neplytvajte potravinami
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 10.2.2021
Názov Neplytvajte potravinami
5.1.2021
Reportáž o recyklácii plechoviek
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.1.2021
Názov Reportáž o recyklácii plechoviek
Popis Pozrite si video: Reportáž o recyklácii plechoviek: https://youtu.be/JPT8WLx5U38
28.10.2020
Vyhlásenie kompostovanie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.10.2020
Názov Vyhlásenie kompostovanie
23.10.2020
SENIORI - COVID 19
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.10.2020
Názov SENIORI - COVID 19
23.10.2020
Uznesenie vlády SR č. 678 zo dňa 22.10.2020 - Výňatok
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.10.2020
Názov Uznesenie vlády SR č. 678 zo dňa 22.10.2020 - Výňatok
Popis