Dôležitý oznam pre chovateľov psov

Dôležitý oznam pre chovateľov psov.

Na základe opakujúcich sa sťažností od občanov na voľný pohyb psov v našej obci, žiadame majiteľov a držiteľov psov, aby si zabezpečili psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im  voľný pohyb po obci, inak príde k odchytu psa a náklady na tento úkon, budú vymáhané od majiteľa psa.

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, je povinná predchádzať tomu, aby jej pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí. Zabráňme tomu, aby voľne pobiehajúce psy po našej obci ohrozovali bezpečnosť ľudí.   

                                                                                                           Marián Hric

                                                                                                              starosta obce Záhor