Oznámenie o vykonávaní geodetických činností na štátnej hranici na území obce Záhor

 „Dovoľujeme si Vás informovať, že v mesiacoch apríl až máj 2023 bude v katastrálnom území obce Záhor vykonávať Geodetický a kartografický ústav Bratislava geodetické činnosti na geodetických bodoch štátnej hranice, ktoré sa nachádzajú aj na súkromných pozemkoch. Prosíme Vás preto o súčinnosť pri výkone geodetických prác. Kontakt na realizátora prác je uverejnený na úradnej tabuli obce.“