„Seniori, zbystrite pozornosť!”

I napriek intenzívnej práce polície, ako aj vykonávaniu preventívnych aktivít bolo za obdobie od 01. 01. 2022 — 31. 10. 2022 zaznamenaných 210 prípadov podvodných konaní, ktorými sa podarilo pripraviť osoby vyššieho veku o veľké sumy peňazí prostredníctvom vymyslených legiend.

Policajný zbor prijíma aj naďalej opatrenia a využíva všetky dostupné formy a prostriedky, ktorými je možné eliminovať páchanie tejto trestnej činnosti. Častým problémom, na ktorý však polícia pri vykonávaní preventívnych aktivít určených pre seniorov naráža, je možnosť osobného kontaktu so seniorom. V prípade, ak sa seniori nezúčastňujú aktívneho spoločenského života, nenavštevujú verejné podujatia, nezdržiavajú sa v kluboch seniorov, snaha polície o osobný prístup a sprístupnenie dôležitých rád a odporúčaní, ktorými možno u týchto osôb zvýšiť ich bezpečnosť, je značne sťažená.

Z uvedeného dôvodu odbor komunikácie a prevencie Prezídia PZ v súčinnosti s odborom kriminálnej polície Prezídia PZ a v spolupráci so Slovenskou poštou, a.s. pripravil preventívny program „Seniori, zbystrite pozornosť!”, ktorý je určený pre cieľovú skupinu obyvateľstva vyššieho veku (nad 60 rokov) so zameraním na primárnu prevenciu. Dôvodom spolupráce so Slovenskou poštou, a.s. je poskytnúť osobám vyššieho veku dôležité informácie a preventívne rady priamo v mieste pobytu, a to za prítomnosti doručovateľa Slovenskej pošty, a.s., ktorý je seniorom vzhľadom k doručovaniu listových zásielok a starobného dôchodku dôverne známou osobou.

Tieto preventívne aktivity sa v mesiaci január začali realizovať aj v rámci tunajšieho okresného riaditeľstva. Preventista spolu s doručovateľom pošty navštevuje seniorov, ktorým hneď v úvode vysvetlí dôvod jeho prítomnosti, aby sa predišlo obavám zo strany seniora. Pri návšteve mu poradí, ako sa chrániť pred podvodnými konaniami. Zároveň mu odovzdá leták „Seniori, zbystrite pozornosť!", kde sú uvedené rady a odporúčania, ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov.

Preventívne aktivity budú realizované preventistkou Okresného riaditeľstva PZ v Michalovciach v spolupráci s doručovateľom Slovenskej pošty, a. s. aj naďalej v jednotlivých mestách a obciach s cieľom ochrániť seniorov pred podvodným konaním a znížiť páchanie tejto špecifickej trestnej činnosti.