Register odchytených a túlavých zvierat

Dovoľujeme si vás informovať o vzniku novej jednotnej elektronickej databázy a webovej aplikácie v správe Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky (ďalej len „ŠVPS SR“): Register odchytených a túlavých zvierat (ROTZ).

Do aplikácie sa dostanete kliknutím na nasledovnú linku:

https://rotz.svps.sk/

ROTZ prispeje k zjednodušeniu a sprehľadneniu procesu evidencie odchytených a túlavých zvierat.

K verejnej časti aplikácie, ktorá obsahuje databázu evidovaných stratených zvierat za tri mesiace, bude mať prístup každý.

Veríme, že  prispeje predovšetkým k tomu, aby sa viac stratených zvierat vrátilo svojim majiteľom.