ANIMA - Domov sociálnych služieb, Michalovce

ANIMA – Domov sociálnych služieb, Andreja Kmeťa 2, 071 01 Michalovce, je rozpočtová organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, ktorá funguje od 01.01.2018.

Cieľom tejto sociálnej služby je zabrániť tomu, aby nedochádzalo k ohrozeniu vývoja dieťaťa so zdravotným znevýhodnením, podporiť jeho optimálny vývoj a zabezpečiť takú pomoc a podporu rodine, aby sa neocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá by ich vylúčila z komunity a naučiť ich zvládať túto náročnú životnú situáciu  čo najlepšie.

Služba včasnej intervencie je poskytovaná BEZPLATNE, prevažne terénnou formou sociálnej služby (priamo v rodine dieťaťa) prostredníctvom terénneho programu, poprípade môže byť doplnená ambulantnou sociálnou službou.

Službu zabezpečuje interdisciplinárny tím, ktorý pozostáva z psychológa, liečebného pedagóga, fyzioterapeuta a sociálneho pracovníka.

V prípade, že rodina so zdravotne znevýhodneným dieťaťom má záujem o poskytovanie služby včasnej intervencie, môže nás kontaktovať:

-telefonicky na telefónnom čísle: 0948 159 830

                                                    056/688 23 01

-elektronickou poštou na e-mail:  info@animadss.sk

                                                     natalia.kurcikova@animadss.sk

-osobným stretnutím v budove ANIMA - DSS, Andreja Kmeťa 2, 071 01  Michalovce, v pracovných dňoch v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod.